het symposium is helaas tot nader order afgelast

 

Symposium:

 

“Door de ogen van …  de moeder, de vader, de baby, de hulpverlener”

Een nieuwe kijk op het stagneren van hulp aan

gezinnen met jonge kinderen

Slaapproblemen, huilbaby, angstige moeder, depressieve vader, relatieproblemen in de

kraamtijd… bij veel gezinnen is er geen ‘roze wolk.’ Dan wordt hulp ingeschakeld.

Maar wat als die geen effect sorteert?

 

Het symposium: de aanleiding

Het 10-jarig bestaan van de Ouder-Kind Groep van Jeugdhulp Friesland en het 5-jarig bestaan van het IMH Netwerk Friesland is de aanleiding voor het organiseren van dit symposium. Wij zijn verheugd dat Foar Fryske Bern het initiatief ondersteunt en dat Bert Derkx, mede auteur van het Handboek Infant Mental Health, zijn medewerking verleend.

 

Over Infant Mental Health (IMH)

Vanaf de geboorte zoekt een baby interactie met de ouder(s) voortdurend naar een balans. Als alles ‘good enough’ verloopt, ontstaat er voor beiden een  voorspelbaar ritme.

De rol van de vader wordt meestal onderbelicht, maar blijkt vitaal. Professionals die met jonge gezinnen werken, beïnvloeden het continue reguleringsproces tussen baby en ouders.

In de IMH visie wordt de kwaliteit van de ouder-kind relatie centraal gesteld.

 

Het symposium: kennis en ervaren

Dit symposium geeft u een nieuwe kijk op stagnatie in de hulp aan baby’s, peuters en hun ouders. Dit gebeurt door informatie over de laatste onderzoeksresultaten rond stress-regulering in de babytijd met speciale aandacht voor vaders en de rol van hulpverleners. Daarnaast bieden wij u de mogelijkheid om zelf een IMH-intervisiemethode te ervaren. In de workshops wordt uiteenlopende casuïstiek met steeds een stagnerend hulpverleningsproces benaderd met behulp van deze intervisiemethode. Aan het eind van de middag worden ervaringen en kennis geïntegreerd.

 

Voor wie: Voor verwijzers, professionals die werken met baby’s, peuters en hun ouders

Accreditatie voor kinderartsen is toegekend, voor SKJ aangevraagd.

 

Meer informatie en aanmelding:

Wanneer: Vrijdag 25 september 2020 vanaf 12.30 uur

Locatie: Karmel Klooster Drachten

Kosten: € 50,-

Aanmelden via: info@imhnetwerkfriesland.nl o.v.v. naam, functie, organisatie

Aanmelden kan ook middels onderstaand formulier