Wat doen we?

 

Wij willen door middel van dit samenwerkingsverband de hulpverlening aan baby's, peuters en hun ouders verder ontwikkelen.

Dit doen we door onderlinge consultatie en deskundigheidsbevordering, waarbij ieder lid een bijdrage levert vanuit zijn of haar eigen expertise. Door de diversiteit kan worden gekeken naar alle ontwikkelingsaspecten van het jonge kind.

 

  1. Voor de leden:

  • Onderlinge consultatie en intervisie: de leden van het samenwerkingsverband consulteren elkaar over cliënten die in begeleiding zijn. We adviseren en geven elkaar feedback met betrekking tot het eigen handelen.
  • Deskundigheidsbevordering: we organiseren scholing ter bevordering van onze eigen deskundigheid en samenwerking.

   

  1. Voor andere professionals:
  • Wij bieden de mogelijkheid het IMH-samenwerkingsverband te consulteren over een casus. U kunt een aanvraag indienen via het contactformulier.
  • We verzorgen scholing op maat en organiseren symposia. 

   

  3. Voor ouders/verzorgers: