Het samenwerkingsverband biedt hulp aan ouders en professionals:

Als er behoefte is aan advies vanwege bijvoorbeeld:

 • hardnekkige eet- of slaapproblemen;
 • veel huilen;
 • druk of juist teruggetrokken gedrag;
 • ontwikkelingsproblemen;
 • gespannen zijn en overstrekken;
 • weinig contact maken;
 • veel ziekte of medische behandelingen.

 

Als er vragen zijn omdat de ouder:

 • veel stress of angst ervaart;
 • twijfelt aan de rol als ouder;
 • geen ‘band’ voelt met zijn of haar kind;
 • spanning ervaart in de onderlinge relaties;
 • eerder verlies van een kind heeft meegemaakt.