Welkom op het portaal van

IMH-samenwerkingsverband Friesland

 

Uitgangspunt van het samenwerkingsverband is de Infant Mental Health visie op hulpverlening aan baby's, peuters en hun ouders. De IMH visie richt zich op de ouder-kindrelatie als belangrijke factor voor veranderingsprocessen en ontwikkelingsmogelijkheden. Het samenwerkingsverband bestaat uit verschillende disciplines, die vanuit de eerste lijn begeleiding en behandeling bieden. Als samenwerkingsverband willen wij de IMH visie graag uitdragen en versterken in de regio Friesland. Wij werken met elkaar samen in de vorm van onderlinge consultatie en deskundigheidsbevordering.  

 

Meer informatie over de IMH visie vindt u hier